קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

מתוך אתר קופת חולים כללית: שירות זה מאפשר למטופל שאינו שוהה במסגרת מוסדית (למעט דיור מוגן) להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר סיעודי. מטופל שהגיע לגיל הפרישה ועונה על אחד מהסעיפים הבאים: 4.5 נקודות ADL (תוצאת מבחן תלות של הביטוח הלאומי). 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד (תוצאת מבחן תלות של הביטוח הלאומי). גיל…