פוליסה ייחודית לנסיעה אחת, הכוללת כיסויים לפעילות של ספורט אתגרי, איתור וחילוץ, הטסה רפואית ורעידת אדמה, מתאימה לנוסעים בריאים עד גיל 60 (כולל). הפוליסה מעניקה כיסוי בכל העולם, בגבולות כיסוי המתאימים גם לארצות בהן עלות השירותים גבוהה. הראל הישרדות" נכללת בקבוצת פוליסות האקסטרים של הראל חברה לביטוח בע"מ, הינה פוליסה מקיפה ביותר עם גבולות כיסוי גבוהים במיוחד המיועדת למבוטחים בריאים וצעירים ברוחם, עד גיל 60 (כולל) המעוניינים לשלב בטיולם בחו"ל פעילויות אקסטרים. ייחודה של "הראל הישרדות" במגוון הכיסויים הכלולים בה, כגון: ספורט אתגרי, כמו בנג`י, סנפלינג, רפטינג, ספורט חורף, ואיתור וחילוץ וכן כיסוי להטסה רפואית, רעידת אדמה, כבודה ועוד.ניתן להרחיב את הכיסוי לאיתור וחילוץ מעבר לכיסוי הקיים בפוליסה תמורת דמי ביטוח נוספים. 
הראל הישרדות
עיקרי הביטוח עד לסך $
הוצאות בעת אשפוז והוצאת רפואיות שלא בעת אשפוז 800,000
פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כיסוי מלא
פינוי אווירי/ ימי  ממקום האירוע לבי"ח קרוב כיסוי מלא
   
טיפול חירום בשיניים 400
הטסה רפואית לישראל+ 
המשך אשפוז בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל
כיסוי מלא
100,000
ביטול נסיעה 5,000
קיצור נסיעה 7,000
כרטיס נסיעה 1,500
העברת גופה כיסוי מלא
תאונות אישיות 10,000
חבות כלפי צד שלישי 100,000
כבודה (מטען אישי נלווה) 1,750
           ומתוכה: דברי ערך 400
                      גניבה או פריצה מרכב או 
                      מתא שמירת חפצים
400
                        שחזור מסמכים 150
טיסת חירום+ מלון 1,000 + 1,500
הפסד תשלומי שכ"ד ושכ"ל 750 / 750
ספורט אתגרי בהיקף הפוליסה
איתור וחילוץ 80,000
רעידת אדמה בהיקף הפוליסה
 
דרור נחשון, סוכנות לביטוח  |  כתובת: רח' הדר 2 (קומה ב), הרצליה 4629025  |  טלפון: 09-9533030  |  פקס: 09-9572818  |   נייד: 050-7408086 
דרור נחשון-ניהול סיכונים בביטוח- www.drorbit.co.il © כל הזכויות שמורות
לשכת סוכני הביטוח בישראל
שומרה
קבוצת מגדל
כלל ביטוח
ביטוח חקלאי
הכשרה ביטוח
מנורה מבטחים
הראל
איילון
הפניקס