למי מיועדת הפוליסה?  "דרכון זהב" הינה פוליסה מקיפה לנסיעה לחו"ל, המתאימה גם לנוסעים הסובלים ממחלה קיימת ו/או נוטלים תרופות באופן קבוע, וכן לנשים בהריון שגילן אינו עולה על 39 שנה (הכיסוי תקף עד שבוע 32 להריון).
        
מתי מומלץ לרכוש דרכון זהב ?

אם על פי הוראת רופא, את/ה נוטל/ת תרופות באופן קבוע, לצורך טיפול במצב רפואי לקוי.
אם את/ה סובל/ת או סבלת ממחלת לב.
אם את/ה נמצא/ת כעת בהשגחה רפואית ו/או במעקב רפואי.
אם את/ה סובל/ת ממחלה כרונית פעילה או רדומה.
אם את בהריון.

איזה אירוע רפואי אינו מכוסה גם בדרכון זהב ?

כל מחלה המופיעה בחריגי הפוליסה והאירועים הקשורים אליה ו/או הנובעים ממנה, ובכללם, מחלה ממאירה, דיאליזה, השתלת איברים, איידס, M.S, C.F. 
אם את/ה נמצא/ת בהמתנה לטיפול רפואי ו/או ניתוח, בארץ ו/או בחו"ל. 
אם מטרת הנסיעה (או אחת ממטרותיה) קבלת טיפול רפואי בחו"ל.
טיפול שוטף במחלה קיימת, כמפורט להלן.

מה היא מחלה קיימת ?

תאונה שארעה למבוטח לפני צאתו לחו"ל ו/או מחלה שהייתה קיימת אצל המבוטח/ת לפני צאתו לחו"ל, אשר בגינו/ם היה/תה המבוטח/ת בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה, בעת צאתו/ה לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו/ה לחו"ל.

מה היא החמרה במחלה קיימת ?

שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי, של מחלה קיימת, שהטיפול בה היה הכרחי כטיפול חירום בחו"ל.

תשומת לבך ! פוליסת דרכון זהב מכסה החמרה במחלה קיימת ואינה מכסה טיפול שוטף במחלה קיימת.

לאיזה כיסוי זכאי המבוטח במקרה של החמרה במחלת לב קיימת ?

במקרה של החמרה במחלת לב קיימת, הכיסוי הביטוחי הינו בתנאי שחלפו לפחות 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב (כהגדרתו בפוליסה) ועד תאריך תחילת הביטוח.
למרות האמור לעיל, גם אם טרם חלפו 6 חודשים כאמור לעיל, המבוטח יהיה זכאי במקרה של אירוע לב (כהגדרתו בפוליסה), לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, אולם לא יהיה זכאי להוצאות בגין שכר מנתח, חדר ניתוח והוצאות בגין התערבות כירורגית ו/או פולשנית כלשהיא.

מתי המבטח אינו מאשר רכישת ביטוח מכל סוג שהוא ?

1. אם הרופא המטפל המליץ לך לא ליסוע לחו"ל עקב מצבך הרפואי.
2. אם מטרת הנסיעה, או אחת ממטרותיה, קבלת טיפול רפואי בחו"ל.

האם קיימות מגבלות לתקופת הביטוח ?

בהחלט כן. יש לשים לב למגבלות הקיימות, בהתאם לגיל המבוטח.

האמור לעיל הינו הסבר תמציתי בלבד. רק תנאי הפוליסה המלאים וחריגיה, הניתנים לצפייה באתר זה, יחייבו את המבטח.
 
דרור נחשון, סוכנות לביטוח  |  כתובת: רח' הדר 2 (קומה ב), הרצליה 4629025  |  טלפון: 09-9533030  |  פקס: 09-9572818  |   נייד: 050-7408086 
דרור נחשון-ניהול סיכונים בביטוח- www.drorbit.co.il © כל הזכויות שמורות
לשכת סוכני הביטוח בישראל
שומרה
קבוצת מגדל
כלל ביטוח
ביטוח חקלאי
הכשרה ביטוח
מנורה מבטחים
הראל
איילון
הפניקס