הראל more למנהלים - קצבה משלמת הינה תכנית ביטוח מנהלים המאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכירים ע"פ תקנות מס הכנסה - כללים לאישור ולניהול קופות גמל התשכ"ד - 1964. 

מהיום יש לך more מתמיד - הראל more למנהלים קצבה משלמת הינה תוכנית ביטוח מנהלים חדשנית בה אתה חוסך היום ומחליט איך לקבל את הכסף רק כשתגיע לגיל הפרישה. הראל שילבה בתוכנית יתרונות בלעדיים המבטיחים לך שתרוויח הרבה יותר שקט נפשי לפני ובזמן הפרישה. עם הראל more, החופש לבחור כולו שלך.
        
more מסלולים למשיכת הכספים - עם הראל more למנהלים באפשרותך לקבל את הכספים כקצבה חודשית או במשיכה הונית בכפוף להוראות החוק. כמו כן, באפשרותך לדחות את החלטתך לגבי דרך קבלת החיסכון בגיל הפרישה.

more יתרונות לעובד!
 • עם הראל more למנהלים באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר מתוך מגוון מסלולי השקעה אפשריים. 
 • בכל המסלולים אין קנסות פדיון.
 • דמי הניהול פוחתים עם השנים על פי הוותק וסכום הצבירה בפוליסה.
 • עם הראל more למנהלים הינך נהנה מהטבות מס בגין הפקדותיך (בכפוף לפקודת מס הכנסה). 
 • במקרה של גידול בשכרך בשיעור של עד 10% מעבר לעליית המדד בשנה, יגדל סכום הביטוח שרכשת ללא כל צורך בהוכחת מצב בריאות מצדך.
 • הראל more למנהלים הינה "תכנית בסיס", אליה אתה יכול לצרף, ע"פ רצונך וצרכיך, כיסויים שונים כגון: 

- כיסויים נוספים למקרה מוות, המעניקים למשפחתך סכום חד פעמי או הכנסה חודשית לתקופות זמן המוגדרת על ידך.

- כיסוי למקרה אובדן כושר העבודה המעניק קצבה חודשית עד 75% משכרך וכן שחרור מחובת תשלום הפרמיה בגין הפוליסה במקרה של איבוד כושר העבודה. רכישת הכיסויים, כפופה לאישור החברה ואינה מצריכה פתיחת פוליסה נפרדת, אלא כנספחים אל הפוליסה הבסיסית.

more יתרונות למעסיק

 • הקמת קרן לעת פרישה עבור העובדים המבוטחים. 
 • ניהול מערך תנאים סוציאליים מורכב באמצעות מסגרת מקצועית, מנוסה ואמינה. 
 • רישום ההוצאה בגין ביטוח עובדיך כהוצאה מוכרת במס (ע"פ הנהוג בחוק) וניצול הטבות המס הגלומות בכך. 
 • שחרור מחובת תשלום סכומים גבוהים למשפחת העובד במקרה מותו בטרם עת. 
 • שחרור מחובת תשלום שכר לעובד במקרה של אובדן כושר עבודה, כמוגדר בתנאי הפוליסה (לרוכשים כיסוי זה). 
 • הוספת מימד של רצון טוב ומחויבות ליחסים שבינך ובין העובד.

מבנה ההפרשות ע"ח המעביד:

 • עד 8.33% משכרו החודשי של העובד לפיצויים. 
 • עד 7.5% משכרו החודשי של העובד לתגמולים (בתנאי שיהיה תשלום זהה מצד העובד לפחות של 5% לתגמולים).
 • עד 3.5% משכרו החודשי של העובד עבור כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך ההפרשה בשיעור 7.5% לתגמולי המעביד.

ע"ח העובד:

 • עד 7% משכרו החודשי עבור תגמולים.

הערות:

 • למען הסר ספק, החל מ 1.1.2004, ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים מוכרים בסכום שלא עולה על 35% מכספי התגמולים בניכוי הוצאות.
 • זכויות וחובות המבוטחים ובעלי הפוליסה מעוגנים בהוראות הפוליסה ובנספחיה. 
 
דרור נחשון, סוכנות לביטוח  |  כתובת: רח' הדר 2 (קומה ב), הרצליה 4629025  |  טלפון: 09-9533030  |  פקס: 09-9572818  |   נייד: 050-7408086 
דרור נחשון-ניהול סיכונים בביטוח- www.drorbit.co.il © כל הזכויות שמורות
לשכת סוכני הביטוח בישראל
שומרה
קבוצת מגדל
כלל ביטוח
ביטוח חקלאי
הכשרה ביטוח
מנורה מבטחים
הראל
איילון
הפניקס