הראל more לעצמאים קצבה משלמת הנה תכנית המאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לעצמאים ע"פ תקנות מס הכנסה - כללים לאישור ולניהול קופות גמל התשכ"ד - 1964. 
מהיום יש לך more מתמיד - הראל more לעצמאים קצבה משלמת הנה תוכנית ביטוח חדשנית בה אתה חוסך היום ומחליט איך לקבל את הכסף רק כשתגיע לגיל הפרישה. הראל שילבה בתוכנית יתרונות בלעדיים המבטיחים לך שתרוויח הרבה יותר שקט נפשי לפני ובזמן הפרישה. עם הראל more, החופש לבחור כולו שלך.
        
more מסלולים למשיכת הכספים - עם הראל more למנהלים באפשרותך לקבל את הכספים כקצבה חודשית או משיכה הונית בכפוף להוראות החוק. כמו כן, באפשרותך לדחות את החלטתך לגבי דרך קבלת החיסכון בגיל הפרישה.

more יתרונות למבוטח העצמאי!

עם הראל more לעצמאים באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר מתוך מגוון מסלולי השקעה אפשריים. 
- בכל המסלולים אין קנסות פדיון.
- דמי הניהול פוחתים עם השנים על פי הוותק וסכום הצבירה בפוליסה.
עם הראל more לעצמאים הינך נהנה מהטבות מס בגין הפקדותיך (בכפוף לפקודת מס הכנסה).
הראל more לעצמאים הינה "תכנית בסיס", אליה אתה יכול לצרף, ע"פ רצונך וצרכיך, כיסויים נוספים כגון: 
- כיסויים נוספים למקרה מוות, המעניקים למשפחתך סכום חד פעמי או למשך הכנסה חודשית לתקופות זמן בחירתך המוגדרת על ידך.
- כיסוי למקרה אובדן כושר העבודה המעניק קצבה חודשית עד 75% מהכנסתך מעבודה וכן שחרור מחובת תשלום הפרמיה בגין הפוליסה, במקרה של איבוד כושר העבודה.
רכישת הכיסויים כפופה לאישור החברה ואינה מצריכה פתיחת פוליסה נפרדת, אלא כנספחים אל הפוליסה הבסיסית.

הערה: זכויות וחובות המבוטחים ובעלי הפוליסה מעוגנים בהוראות הפוליסה ובנספחיה.
 
דרור נחשון, סוכנות לביטוח  |  כתובת: רח' הדר 2 (קומה ב), הרצליה 4629025  |  טלפון: 09-9533030  |  פקס: 09-9572818  |   נייד: 050-7408086 
דרור נחשון-ניהול סיכונים בביטוח- www.drorbit.co.il © כל הזכויות שמורות
לשכת סוכני הביטוח בישראל
שומרה
קבוצת מגדל
כלל ביטוח
ביטוח חקלאי
הכשרה ביטוח
מנורה מבטחים
הראל
איילון
הפניקס