כאדם עובד, בנית לעצמך ולמשפחתך רמת חיים ומעמד כלכלי עליהם אתה ודאי מעוניין לשמור. עד כה הצלחת בכך בזכות הכנסת העבודה שלך.

אך עצור רגע ! מה יקרה אם חס וחלילה, כתוצאה ממחלה או תאונה, לא תוכל להמשיך בעבודתך? 
"הראל לעתיד" מגינה עליך מפני מצב בלתי צפוי של אובדן כושר עבודה, כך שתוכל לשמור על רמת חייך ומעמדך הכלכלי, בכל מצב אשר ימנע ממך את היכולת להרוויח.
        
מה כוללת התוכנית?

הכנסה חודשית - בכל מקרה של פגיעה בכושרך לעבוד, תוענק לך קצבה חודשית עד גיל 65. במקצועות מועדפים תיבחן הזכאות לפיצוי החודשי עפ"י אובדן היכולת לעסוק בעיסוקך האחרון.

תרומת אברים - קיצבה חודשית תינתן גם עקב תרומת איבר לאדם אחר.

פטור מתשלום פרמיה - בתקופת אי כושר העבודה, תהיה פטור מתשלום הפרמיה ותישאר בכיסוי מלא. במידה והפוליסה מלווה בפוליסת חיסכון, יחול הפטור גם על הפרמיה לחיסכון).

שיקום - התכנית מבטיחה החזר של עד 75% מההוצאות לשיקום פיזיוטרפי ו/או אלטרנטיבי.

מימון קורס הכשרה מקצועית - התוכנית תממן עד 75% מעלות קורס הכשרה מקצועית אשר יחזיר אותך למעגל העבודה, עד לסכום של 50,000 ש"ח.

גמישות מירבית - באפשרותך לבחור בתקופת המתנה בת 90, 30 או 180 ימים, על פי העדפתך.

גם במילואים - פוליסה מיוחדת זו, תלווה אותך גם לשרות מילואים ותכסה אותך גם אם אובדן הכושר ארע כתוצאה משרותך במילואים.

כיסוי במקרה טרור - אין החרגת מקרה טרור אלא קיזוז הסכום המשולם על ידי המדינה.

בנוסף באפשרותך להרחיב את הכיסוי לאובדן כושר עבודה באופן חלקי כתוצאה ממחלה או מתאונה. במקרה כזה תקבל פיצוי חודשי חלקי בשיעור של 1.33% מהפיצוי החודשי המלא ע"פ הפוליסה על כל אחוז אובדן כושר עבודה מעבר ל- 25%

שים לב! אם אתה נימנה על בעלי המקצועות המועדפים:

הנך נהנה מהגדרה עיסוקית עד גיל 65 (לפי העיסוק האחרון).
בחזרה למקצוע הקודם, במקרה של ירידה בהכנסה שהיתה לך לפני קרות מקרה הביטוח, ישולם תשלום חודשי המתאים לפגיעההיחסית בהשתכרות, מינימום שנתיים, וללא שיקול דעת המבטח. לאחר מכן יש אפשרות להארכה עד גיל 55 אם המבוטח התמיד במאמצי שיקומו ורצף עבודתו.
מעתה יותר ויותר מקצועות הינם מועדפים והעוסקים בהם זכאים להגדרה עיסוקית.

* הפרמיה משתנה על בסיס שנתי. 
* התנאים המלאים והמחייבים הם התנאים שבפוליסה

כמו כן קיימות תוכניות נוספות המעניקות כיסוי ביטוחי גם בעת גילוי מחלה קשה וגם כתוצאה מנכות חלקית או חס וחלילה נכות קבועה .

אנא אל תהססו לפנות אלינו לקבלת הצעת מחיר .
 
דרור נחשון, סוכנות לביטוח  |  כתובת: רח' הדר 2 (קומה ב), הרצליה 4629025  |  טלפון: 09-9533030  |  פקס: 09-9572818  |   נייד: 050-7408086 
דרור נחשון-ניהול סיכונים בביטוח- www.drorbit.co.il © כל הזכויות שמורות
לשכת סוכני הביטוח בישראל
שומרה
קבוצת מגדל
כלל ביטוח
ביטוח חקלאי
הכשרה ביטוח
מנורה מבטחים
הראל
איילון
הפניקס